Skrbništvo nepremičnin

Je Vaša nepremičnina prazna in Vam povzroča samo stroške? Razpolagate z večjim številom nepremičnin ter Vam iskanje najemnikov in njihovo upravljanje oz. redno vzdrževanje predstavlja dodatno obremenitev? Nepremičnino uporabljate le občasno in potrebujete nekoga, ki bo med Vašo odsotnostjo redno preverjal njeno stanje in poskrbel za ureditev potrebnih tekočih zadev?

Za zgoraj navedene situacije smo vzpostavili storitev, ki smo jo poimenovali “skrbništvo nepremičnine”.

Kot skrbniki Vaše nepremičnine bomo zagotovili, da ne boste imeli nobenih skrbi z zagotavljanjem rednega vzdrževanja nepremičnine. Vaša nepremičnina bo v našem skrbništvu vzdrževana skladno z Vašimi potrebami ter bomo tudi celovito poskrbeli, da Vam bo, če jo želite oddajati, prinašala reden dohodek. Navedena storitev zajema:

  • periodično izvajanje pregledov nepremičnine in poročanje lastniku o trenutnem stanju
  • iskanje najemnikov in urejanje razmerij z njimi
  • redno mesečno preverjanje izpolnjevanja obveznosti najemnikov skladno z najemno pogodbo (plačevanje najemnine, stroškov, itd.)
  • organizacijo čiščenja in manjših vzdrževalnih del (npr. beljenje prostorov, ipd.)
  • zastopanje lastnikov na zborih lastnikov v večstanovanjskih objektih
  • druge redne storitve za zagotavljanje rednega vzdrževanja nepremičnine glede na potrebe in želje lastnika

Zaupajte nam v skrbništvo Vašo nepremičnino in poskrbeli bomo, da bo ta ostala v dobrem stanju in Vam služila skladno z Vašimi željami in potrebami.

***

Taking care of your Slovene real estate

Is your property empty and only producing expenses? Do you possess several real estate units and are overburdened with finding tenants and maintaining all the properties? Do you use real estate in Slovenia only occasionally and would need someone who regularly checks and maintains the property during your absence?

As your trustees, we make sure that Your real estate is in active use and brings You a regular income. The above service mainly covers the following activities (one or more, depending on the wishes and needs of each client):

  • periodical inspections of the real estate and reporting to the owner about the property condition
  • finding tenants and managing relations with them
  • regular monthly check of the fulfillment of the tenants’ obligations in accordance with the rental agreement (payment of the rent, expenses, etc.)
  • organization of cleaning and minor maintenance works (e.g. bleaching of rooms, etc.)
  • representation of owners at meetings of owners in multi-apartment buildings

Entrust us with Your property. We will make sure that your apartment or house will be taken care off and will bring You a regular income.