Vizualizacija nepremičnin

Skupaj s poslovnimi partnerji poskrbimo za pripravo vizualizacije Vaše nepremičnine za prodajne, turistične ali druge namene.

Ponujamo

  • 3D virtualne sprehode po nepremičnini;
  • 360-stopinjske posnetke;
  • virtualno/obogateno resničnost;
  • izdelavo renderjev;
  • kakovostne fotografije Vaše nepremičnine;
  • izdelavo vizualnega materiala za promocijske ali druge namene v zvezi z Vašo nepremičnino.

Kontaktirajte nas in celovito bomo poskrbeli za kakovostno izvedbo storitev vizualizacije nepremičnine.

***

3D real estate visualization

Together with our business partners, we arrange visualization of Your property for sale, rent, tourism, or other purposes.

We offer

  • 3D virtual walks around Your property;
  • 360-degree photography;
  • virtual/augmented reality;
  • various renders and quality photos of Your real estate;
  • production of other visual materials for promotional or other purposes related to Your real estate.  

Contact us and we will arrange all the visualization services according to Your needs.