Cenik storitev

Cenik storitev nepremičninskega zastopanja in posredovanja družbe FR-Invent d.o.o. »Carniola nepremičnine«

CENIK STORITVE POSREDOVANJA OZ. ZASTOPANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI
Opis storitve cena brez DDV cena z DDV
višina provizije pri prodaji oz- nakupu nepremičnine v vrednosti do 10.000 EUR 800,00 EUR 976,00 EUR
višina provizije pri prodaji oz- nakupu nepremičnine v vrednosti nad 10.000 EUR 4 % od vrednosti nepremičnine 4 % od vrednosti nepremičnine in 22 % DDV
višina provizije pri oddaji oz. najemu nepremičnine (ne več kot znesek enomesečne bruto najemnine in ne manj kot 150 EUR; pogodbena vrednost je enaka vsoti bruto najemnim na obdobje najema) 4 % od vrednosti nepremičnine 4 % od vrednosti nepremičnine in 22 % DDV
CENIK DODATNIH STORITEV
Opis storitve cena brez DDV cena z DDV
Vodenje ter izvedba celotnega postopka prodaje oz. nakupa nepremičnine (preverjanje stanja, priprava pogodbe, izvedba davčnega in upravnega postopka, organiziranje overitve, pridobitev listin, primopredaja) 2 % od vrednosti nepremičnine 2 % od vrednosti nepremičnine in 22 % DDV
Sestava najemne pogodbe 200,00 EUR 244,00 EUR
Izvedba primopredaje pri najemu 200,00 EUR 244,00 EUR
Svetovanje na področju nepremičnin – vsaka začeta ura (svetovanje, davčno svetovanje, razlaga ZK-izpiska, pregled listin, sodelovanje pri pogajanjih, seznanjanje naročitelja s pravnim in dejanskim stanjem) 100,00 EUR 122,00 EUR
Priprava in izvedba podpisa enostavne prodajne pogodbe 350,00 EUR 427,00 EUR
Priprava in izvedba podpisa zahtevnejše prodajne pogodbe (ob vključitvi hipotek, itd.) 500,00 EUR 610,00 EUR
Priprava in izvedba podpisa predpogodbe 350,00 EUR 427,00 EUR
Priprava in izvedba podpisa darilne pogodbe 500,00 EUR 610,00 EUR
Priprava in izvedba podpisa aneksa k pogodbi o najemu nepremičnine 100,00 EUR 122,00 EUR
Hramba dokumentacije do končne realizacije posla 20,00 EUR 24,40 EUR
Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska za nepremičnino 20,00 EUR 24,40 EUR
Manipulativni stroški za pridobivanje drugih listin (potrdilo o namembnosti, potrdilo o ne-uveljavljanju predkupne pravice, izpis iz katastra, itd.) – vsaka listina 40,00 EUR 48,80 EUR
Priprava napovedi za odmero davka na promet nepremičnin 40,00 EUR 48,80 EUR
Priprava napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine 40,00 EUR 48,80 EUR
Posredovanje pri izvedbi davčnega postopka 100,00 EUR 122,00 EUR
Posredovanje pri izvedbi upravnega postopka 100,00 EUR 122,00 EUR
Priprava primopredajnega zapisnika in presno priključkov na novega lastnika (elektrika, voda, telefon, kabelska, plin, upravnik, itd.) 100,00 EUR 122,00 EUR
Sestava izbrisnega dovoljenja 100,00 EUR 122,00 EUR
Priprava predloga za vpis v zemljiško knjigo 100,00 EUR 122,00 EUR
Priprava izjave ali pooblastila 100,00 EUR 122,00 EUR
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (do 10 km iz Domžal) 35,00 EUR 42,70 EUR
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (do 30 km iz Domžal) 45,00 EUR 54,90 EUR
Oglede nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (nad 30 km iz Domžal) 55,00 EUR 67,10 EUR
Pisno podana tržna ocena nepremičnine (sodni cenilec oz. pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin) od 500,00 EUR (glede na kompleksnost) od 610,00 EUR (glede na kompleksnost)
Prvi ogled nepremičnine in pregled listin je vključen v provizijo na podlagi pogodbe o posredovanju oz. zastopanju, razen če je s strani naročnika predčasno prekinjena, se zaračuna 100,00 EUR 122,00 EUR
Oglaševanje prodaje na spletnih straneh Družbe in na spletnih portalih je vključeno v provizijo na podlagi pogodbe o posredovanju oz. zastopanju, razen če je s strani naročnika predčasno prekinjena, se zaračuna 2,00 EUR 2,44 EUR