Novice

Carniola nepremičnine d.o.o. z delavnico “SVET NEPREMIČNIN” sodeluje na Dnevnih finančne pismenosti 2024

Pri Carniola nepremičninah smo v sodelovanju s CENE ŠTUPAR za Dneve finančne pismenosti 2024 pripravili delavnico na temo investiranja v nepremičnine z naslovom “SVET NEPREMIČNIN”. V okviru delavnice bomo: Kdaj? SREDA, 29. 5. 2024, OB 11.30 URI (trajanje: 2 uri)Kje? LJUBLJANA, PROSTORI CENE ŠTUPAR-CILJ, Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 LjubljanaUdeležba na delavnicah je brezplačna.Vas zanima […]

Pravna priprava nepremičnine na prodajo

Pravna urejenost je pri nepremičninah eden ključnih elementov, ki lahko pomembno vplivajo na doseženo ceno in prodajne pogoje. Zato pred začetkom prodajnega procesa ni dovolj le kvalitetna priprava nepremičnine v naravi (ureditev nepremičnine, priprava kvalitetnih fotografij, opisa, oglasa, idr.), temveč je potrebno predvsem tudi opraviti pravni pregled nepremičnine ter morebitna odprta pravna vprašanja po možnosti […]

Prodaja stavbe skupaj s kmetijskim / gozdnim zemljiščem

V številnih primerih bi želeli lastniki prodati določeno stavbo, kateri pripada tudi zemljišče, ki je deloma opredeljeno kot kmetijsko oz. gozdno zemljišče. Ne glede na to, kolikšna je površina ali vrednost kmetijskega/gozdnega dela v primerjavi s pripadajočo stavbo, bo skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) oz. Zakonom o gozdovih (ZG) potrebno pri takšni prodaji […]

Intervju s Filipom Firbasom: Nakup nepremičnine, misija (ne)mogoče?

V zadnji številki priloge tednika Družina (4. februar 2024, št. 5) si lahko preberete intervju z našim nepremičninskim agentom Filipom Firbasom, na temo nakupa nepremičnine v aktualnih tržnih razmerah. Del članka lahko vidite tudi na tej povezavi. #CarniolaNepremičnine #NepremičninskiAgent #Družina #FilipFirbas Interview with Filip Firbas: Buying a property, mission (im)possible? In the latest issue of […]

Stare hipoteke: zastaranje hipotek

Je pri Vaši nepremičnini vpisana hipoteka starejšega datuma? V določenih primerih je takšna hipoteka lahko že zastarana. V tej zvezi je potrebno najprej preveriti časovne okvire nastanka takšne hipoteke: V vsakem primeru pa je potrebno razlikovati tudi med prenehanjem hipoteke v materialnem in formalnem smislu. Tudi pri hipotekah, ki so materialno prenehale, je potrebno zagotoviti […]

Pravice kupcev pri nakupu novogradnje

V zadnjih letih so bile novogradnje – še posebej nova stanovanja – velikokrat v pretežnem delu prodane, še preden je bila njihova gradnja dokončno izvedena. Zaradi dodatnih rizikov, ki so s tem povezani, kupce nekaterih tovrstnih nepremičnin zakon še dodatno varuje, kar temeljno urejajo določbe Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list […]

VIDEO: Božično-novoletno voščilo

Dragi prijatelji in poslovni partnerji, želimo Vam blagoslovljene Božično-novoletne praznike ter se Vam zahvaljujemo za izkazano zaupanje v letu 2023! #bozic #novoleto #prazniki #2023 #2024 #carniola #nepremicnine #filipfirbas #firbas *** Dear friends and business partners, we wish You a merry Christmas and a happy new year! Thank You for Your trust in 2023! #christmas #newyear […]

Prodaja ali nakup stavbne pravice?

Eno od osnovnih pravil stvarnega prava določa, da zgradba in zemljišče, na katerem ta zgradba stoji, nosita isto pravno usodo. Praviloma torej ni mogoče prodati le stavbe oz. druge zgradbe, brez zemljišča, na katerem stoji; oziroma le zemljišča, brez stavbe, ki je na njem zgrajena. Izjemo od tega pravila predstavlja stavbna pravica. V primeru ustanovitve […]

Video: Interaktivne rešitve pri prodaji novogradenj

Ste že pomislili, da bi Vaše novogradnje prodajali na način, ki kupce popelje v neposredno virtualno izkušnjo? Vaše nepremičnine lahko, še preden so zgrajene, oživite v 3D svetu ter Vašim strankam omogočite, da se sprehodijo skozi stanovanja, kot da bi bili tam v resničnosti. Bodoči lastniki se bodo lahko popolnoma potopili v prostor, raziskali vsak […]

Predkupne pravice občine ali države pri prodaji nepremičnin

V preteklih prispevkih smo se že dotaknili ureditve predkupnih pravic pri prodaji delov nepremičnin (v korist sosedov), ter pri kmetijskih zemljiščih in gozdnih zemljiščih (v korist kmetov oz. drugih predkupnih upravičencev). S tem prispevkom pa želimo dodatno izpostaviti tudi predkupne pravice občine in države pri prodaji nepremičnin (predvsem zemljišč), kot jo tudi urejajo številni predpisi, […]

(Ne)urejena etažna lastnina in predkupna pravica sosedov

Ena od bistvenih razlik med prodajo posamezne enote (stanovanja, poslovnega prostora) v stavbi, kjer je etažna lastnina urejena, in enote v stavbi, kjer etažno lastništvo v zemljiški knjigi še ni vpisano, je predvsem tudi v pravnem inštitutu predkupne pravice. Če etažna lastnina (še) ni urejena, so lastniki posameznih enot stavbe v zemljiški knjigi vpisani kot […]

Plačilo DDV v primeru oddaje poslovnih prostorov, stanovanj in drugih nepremičnin v najem

V nekaterih primerih dajanja nepremičnin s strani davčnih zavezancev v najem se pojavi vprašanje, ali morajo ti pri oddaji v posameznem primeru plačati oz. obračunati davek na dodano vrednost. Odgovor na zastavljano vprašanje ponujajo določbe 44. in 45. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Po drugem odstavku 44. člena ZDDV-1 so poslovne transakcije […]

Kdaj potrebujete energetsko izkaznico?

Energetska izkaznica je javna listina, ki jo je uzakonil Energetski zakon (EZ-1), od leta 2020 pa z njo povezano področje ureja Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE). Gre za dokument s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in/ali njenih posameznih delov ter med drugim vsebuje tudi priporočila za povečanje energetske učinkovitosti. Kot tak je za uporabnike […]

Plačilo DDV v primeru nakupa ali prodaje poslovnih prostorov, objektov in zemljišč

Pri prodaji stanovanj, poslovnih prostorov, skladišč, drugih objektov in zemljišč je praviloma potrebno plačati Davek na promet z nepremičninami (DPN) v višini 2 % prodajne vrednosti nepremičnine. Prodajalci, ki so davčni zavezanci za plačilo DDV, morajo v nekaterih primerih namesto DPN plačati Davek na dodano vrednost (DDV). Prodaja nepremičnin, pri katerih je obvezno plačilo DDV […]

Radijska svetovalnica s Filipom Firbasom: Nepremičnine in izredne razmere

Filip Firbas je v torek, 12. 9. 2023, ponovno nastopil kot gost v radijski Svetovalnici Radia Ognjišče. Tokratna tema pogovora se je nanašala na nedavne izredne vremenske ujme ter na njihov vpliv na urejanje nepremičninskih razmerij ter dogajanje na trgu nepremičnin. Vabljeni k poslušanju oddaje iz arhiva Radia Ognjišče – na priloženi povezavi: https://avdio.ognjisce.si/share/svetovalnica_2023_09_12_pdc #filipfirbas […]

Obdavčitev nepremičnin – 2. del

Nekatere davke, ki jih tipično srečamo pri pravnem prometu z nepremičninami, smo že omenili v našem predhodnem prispevku. Pri tem pa ne smemo spregledati, da je imetništvo in uživanje nepremičnin dodatno vezano še na nekatere druge davščine in dajatve: Davek od premoženja Ta davek plačujejo fizične osebe, ki so lastniki stavb. Osnova za davek od […]

Obdavčitev nepremičnin – 1. del

Pri pravnem prometu z nepremičninami se tipično srečamo z naslednjimi davki: Davek na promet nepremičnin / Davek na dodano vrednost (DDV) Ta davek se obračuna ob prodaji nepremičnine v višini 2 % prodajne vrednosti nepremičnine, če ta ustreza tržni vrednosti te nepremičnine. Zavezanec za plačilo tega davka je praviloma prodajalec nepremičnine, če nista s kupcem […]

Sklenitev najemne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa

Oddajanje nepremičnine v najem prinaša tudi določene pravne rizike. Ti riziki so, poleg splošnega poslovnega rizika (ne)plačevitosti najemnika in njegove primerne redne uporabe nepremičnine, vezani tudi na vrnitev nepremičnine, ki je predmet oddaje, nazaj v posest lastniku (najemodajalcu) s strani najemnika ob poteku najemnega razmerja. Vsaj del tovrstnih tveganj pa lahko lastniki pri oddajanju nepremičnine […]

Prodaja gozdnih zemljišč

Zakonodaja pri prodaji kmetijskih in gozdnih zemljišč določa številne posebnosti. O tem smo že pisali v prispevku o prodaji kmetijskih zemljišč, kjer smo okvirno tudi že predstavili postopek prodaje »preko oglasne deske« na upravni enoti. Pri tem pa Zakon o gozdovih (ZG) posebej za gozdna zemljišča nekoliko drugače, kot za kmetijska zemljišča, določa nekatere dodatne […]

VIDEO: Virtualna resničnost

S pomočjo uporabe orodij virtualne resničnosti lahko uporabnik vidi, sliši in občuti prostor, kot da je v njem neposredno prisoten. Tehnologija arhitektom oz. projektantom, izvajalcem, investitorjem in kupcem že pred izvedbo gradnje omogoča doživljanje prostora novogradnje v realnem času. Več o virtualni in tudi obogateni/mešani resničnosti nam je v priloženem kratkem video intervjuju povedal Matej […]

Prodaja kmetijskega zemljišča

Ste razmišljali o prodaji ali nakupu zemljišča, ki je v prostorskih aktih (deloma ali v celoti) opredeljeno  kot kmetijsko? Takšnega zemljišča ne boste mogli enostavno prodati ali kupiti na trgu. To boste lahko storili le s posebnim postopkom prodaje »preko oglasne deske« na upravni enoti. Prednost za nakup kmetijskih zemljišč pa imajo seveda predkupni upravičenci, […]

VIDEO: Nakup nepremičnine: Nasvet nepremičninskega posrednika

Pri kupovanju nepremičnine gre za eno največjih življenjskih investicij. Nepremičninski agent Filip Firbas v kratkem prispevku podaja nekatere ključne vidike in vprašanja, ki si jih mora vsak kupec stanovanja ali hiše najprej zastaviti, ko razmišlja o nakupu. #carniola #agencija #hiša #stanovanje #prodaja #posrednik #nepremičnine #nakup #investicija #agent Za sodelovanje pri pripravi prispevka se posebej zahvaljujemo […]

3D vizualizacija na področju nepremičnin

Pri CARNIOLA NEPREMIČNINE d.o.o. se v sodelovanju strokovnjaki z različnih področij trudimo za zagotovljanje celovite in kvalitetne storitve za naše stranke. Predvsem na področju projektiranja, vedno bolj pa še posebej tudi pri prodaji novogradenj in pri večjih prodajnih projektih, je aktualna tudi 3D vizualizacija, s pomočjo katere se lahko interesenti za nakup (že pred finalizacijo […]

Prodaja nepremičnine (hiše, stanovanja): radijski pogovor s Filipom Firbasom

Naš sodelavec, nepremičninski agent Filip Firbas, je nastopil kot gost v pogovorni oddaji “Svetovalnica” na Radiu Ognjišče. V radijskem pogovoru, ki je potekal na temo kako pristopiti k prodaji nepremičnine, je podal številne koristne napotke in priporočila za lastnike hiš in stanovanj, ki se lotevate prodaje vaših nepremičnin. Oddajo si lahko poslušate tudi na nasednji […]

Mladoskop – Intervju z našim sodelavcem Filipom Firbasom

Pri CARNIOLA NEPREMIČNINAH si stalno prizadevamo za najvišjo kvaliteto naših storitev. Zato aktivno vlagamo v znanje. Nekaj o svojem aktualnem podiplomskem izobraževanju na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta ter doprinosu izobraževanja pri delu na področju poslovanja z nepremičninami je za Radio Ognjišče pri tem povedal tudi naš sodelavec Filip Firbas (od 13.45 […]

Kako uspešno pristopiti k prodaji nepremičnine

Nepremičninski agent Vas bo usmerjal skozi celoten proces prodaje ter poskrbel, da boste Vašo nepremičnino prodali skladno z zastavljenimi cilji in pod najboljšimi prodajnimi pogoji: Priprava nepremičnine na prodajo Velikokrat imajo lahko nekatera manjša popravila in izboljšave ključno prispevajo k temu, da nepremičnina še bolje pritegne pozornost potencialnih kupcev in poveča njihovo pripravljenost za nakup. […]

Trije koraki do uspešnega nakupa nepremičnine

Nakupa nepremičnine se običajno veselimo, saj je povezan z našimi najpomembnejšimi življenjskimi cilji, predstavlja pomembno prelomnico in velikokrat obljublja spremembo življenjskega sloga. Gre za pomemben korak in odločitev, ki s seboj prinaša temeljit razmislek o naši prihodnosti, dvome in tveganja. Da bi bili na koncu z nakupom zadovoljni, moramo dobro razmisliti o tem, kaj potrebujemo […]

VIDEO: 5 razvojnih stopenj investiranja v nepremičnino

Tokratni pogovor z našim sodelavcem, nepremičninski agentom Filipom Firbasom, teče na temo 5-ih ključnih stopenj pri investiranju v nepremičnine, pri investicijah v katere najpogostje nastaja največja dodana ekonomska vrednost za investitorje. Vabljeni k ogledu!

VIDEO: Hiša ali stanovanje?

Naš sodelavec, nepremičninski posrednik Filip Firbas, v tokratnem intervjuju odgovarja na dilemo: kupiti hišo ali stanovanje? Vabljeni k ogledu!

VIDEO: Prodaja/nakup nepremičnine s sodelovanjem nepremičninske agencije

Pri nepremičninski agenciji Carniola nepremičnine smo se odločili, da bomo naše znanje in izkušnje delili tudi v obliki serije kratkih intervjujev z našim sodelavcem, nepremičninskim agentom Filipom Firbasom, ter z drugimi strokovnjaki s področja nepremičnin. V prvem intervjuju nepremičninski agent Filip Firbas pojasnjuje, zakaj pri prodaji nepremičnine sodelovati z nepremičninsko agencijo. Pri tem odgovarja na […]

Tri stvari, ki jih pred nakupom stanovanja lahko preverite pri upravniku večstanovanjskega objekta

Pri nakupu nepremičnine v etažni lastnini je lahko upravnih večstanovanjske stavbe koristen vir informacij glede številnih vprašanj, ki imajo lahko pomemben vpliv na končno investicijo. Predlagamo, da se nanj (preko nepremičninskega posrednika) obrnete predvsem glede naslednjih vprašanj: 1. Pridobite si račune upravnika za zadevno stanovanje. Naš predlog: vsaj za zadnje pol leta. Praviloma upravnik izvaja […]

Svetovalnica – Upravljanje večstanovanjskih stavb

Naš nepremičninski agent Filip Firbas je s poslušalci Radia Ognjišče v oddaji Svetovalnica delil nasvete o bivanju v večstanovanjski stavbi z vidika naših pravic in dolžnosti. Prispevku lahko prisluhnete na spodnji povezavi. POSLUŠAJTE ODDAJO