Oddaja nepremičnin

Nepremičninski agenti Carniole nepremičnin zagotavljamo celovito storitev oddaje poslovnega prostora (skladišča, pisarne, lokali, idr.) stanovanja ali hiše.

V storitev nepremičninske agencije so zajeti:

 • izhodiščni pravni in dejanski pregled nepremičnine
 • priprava predloga strategije oddajanja
 • sodelovanje pri aktivni pripravi nepremičnine za oddajanje
 • priprava kakovostnih fotografij in/ali video posnetkov ter oglasnih vsebin
 • obveščanje potencialnih interesentov za najem iz naših evidenc
 • objava oglasnih vsebin na zakupljenih oglasnih mestih ter na drugih oglasnih kanalih
 • celotna komunikacija z interesenti za najem
 • izvajanje ogledov, ki vključuje tudi vodenje ustreznih evidenc obiskov interesentov za najem
 • pogajanje s potencialnimi najemniki
 • priprava najemne pogodbe s strani odvetniške pisarne
 • izvedba primopredaje nepremičnine, vključno s popisom števcev ter obveščanjem dobaviteljev storitev in drugih pristojnih subjektov

Naša nepremičninska agencija izvede vse potrebne korake, da bo oddaja Vaših nepremičnin uspešno sledila Vašim ciljem.

***

Real estate rental in Slovenia

Our real estate agency provides a complete service for renting out commercial premises (warehouses, offices, shops, etc.), apartments or houses.

The service includes:

 • initial legal and factual inspection of the property
 • preparation of the advertising strategy proposal
 • active participation in preparation of the property for the rental
 • preparation of high-quality photos and/or videos and advertising content
 • notification of potential renters from our evidence
 • publication of advertising content on real estate advertising sites and through other advertising channels
 • communication with potential tenants
 • showing the apartment/house to potential tenants, which includes keeping relevant records of visits
 • negotiation with potential tenants
 • preparation of the rental agreement by the law firm
 • handover of the real estate to the tenants

Our real estate agency comprehensively carries out everything necessary for the successful rental of your apartment or house in Slovenia.