Prodaja nepremičnin

Zagotavljamo celovito storitev prodaje vseh tipov nepremičnin: stanovanj, hiš, poslovnih prostorov (skladišča, pisarne, lokali, idr.) in zemljišč različnih namembnosti (stavbna zemljišča, industrijska zemljišča, kmetijska/gozdna zemljišča, idr.).

Storitev obsega:

 • izhodiščni pravni in dejanski pregled nepremičnine
 • pripravo predloga strategije prodaje
 • sodelovanje pri aktivni pripravi nepremičnine na prodajo
 • pripravo kakovostnih fotografij in/ali video posnetkov ter oglasnih vsebin
 • obveščanje potencialnih interesentov za nakup iz naših evidenc
 • objavo oglasnih vsebin na zakupljenih oglasnih mestih na različnih kanalih
 • celokupno komunikacijo z interesenti za nakup
 • izvajanje ogledov, ki vključuje tudi vodenje ustreznih evidenc obiskov interesentov za nakup
 • pogajanja s potencialnimi kupci
 • pripravo prodajne pogodbe s strani odvetniške pisarne
 • vodenje vseh postopkov za zagotovitev plačila in zemljiškoknjižno realizacijo prodaje in usklajevanje z vsemi deležniki (FURS, notar, zemljiška knjiga)
 • izvedbo primopredaje nepremičnine, vključno s popisi števcev ter obveščanjem dobaviteljev storitev in drugih pristojnih subjektov

Naša nepremičninska agencija v polnosti izvede vse, da bo prodaja nepremičnine varna in uspešna.

***

Real estate sales in Slovenia

We provide a comprehensive service for the sale of all types of real estate in Slovenia: apartments, houses, commercial premises (such as warehouses, offices, shops, etc) and land for various purposes (building land, industrial land, agricultural land/forest, etc).

Our service consists of:

 • initial legal and factual inspection of the property
 • sales strategy proposal preparation
 • active participation in the preparation of the property for the sale
 • preparation of high-quality photos and/or video, and advertising content
 • notification of interested parties from our records about real estate available
 • publishing advertising content on reserved paid positions on different advertising channels
 • communication with interested parties
 • showing the apartment/house to potential buyers, which includes keeping relevant records of the visits
 • negotiations with potential buyers
 • preparation of the sales contract by the law firm
 • management of all procedures to ensure payment as well as land registry realization of the sales; coordination with all the stakeholders involved (tax authorities, notary, land registry)
 • handover of the property

Our real estate agency comprehensively carries out everything for successful and safe sales in Slovenia.