Virtualne aplikacije

Skupaj s poslovnimi partnerji, DEVER in BIRO KALAN, smo združili naše izkušnje, znanja in kompetence pri snovanju in izdelavi 3D vizualnih aplikacij za različne poslovne namene:

  • Prodajate novogradnje in želite dvigniti nivo kakovosti Vaših prodajnih procesov z omogočitvijo Vašim kupcem, da s pomočjo 3D vizualne aplikacije že pred dokončanjem vstopijo v svoje novo stanovanje/poslovni prostor in neposredno doživijo kvaliteto prostora v svojem novem domu?

Reference: vizualizacije Palais in Villa Schellenburg, soseka Črnuški bajer…

  • Želite Vaš kraj / znamenitost / muzejsko zbirko približati mlajšim generacijam na privlačen in interaktiven način, ter jim s pomočjo vizualnih aplikacij omogočiti doživetje, ki si ga bodo še dolgo zapomnili?

Reference: interaktivni zemljevid GeoPark GrenzWelten, 3D maketa mesta Brilon…

Popeljite Vaše stranke v neposredno virtualno izkušnjo ter jim z našimi virtualnimi aplikacijami ponudite višjo kvaliteto Vaše storitve.

***

Virtual applications

Together with our business partners, DEVER and BIRO KALAN, we combine our experience, knowledge and competences in the design of 3D visual applications for various business purposes:

  • We offer You to raise the quality of your sales processes by enabling your customers-buyers of Your real estate, to enter their new apartments/offices and experience the quality of the space even before its completion – with the help of our 3D visual applications.

References: visualizations of the Palais and Villa Schellenburg, the Črnuški bajer neighborhood…

  • Do you want to bring your place / attraction / museum collection closer to the younger generations in an attractive and interactive way, and with the help of visual applications, give them an experience that they will remember for a long time?

References: interactive map of the GeoPark GrenzWelten, 3D model of the city of Brilon…

Take your customers to a direct virtual experience and offer them higher quality of Your service with our virtual applications.