Ste že pomislili, da bi Vaše novogradnje prodajali na način, ki kupce popelje v neposredno virtualno izkušnjo?

Vaše nepremičnine lahko, še preden so zgrajene, oživite v 3D svetu ter Vašim strankam omogočite, da se sprehodijo skozi stanovanja, kot da bi bili tam v resničnosti. Bodoči lastniki se bodo lahko popolnoma potopili v prostor, raziskali vsak kotiček, občutili ambient in si predstavljali svoj dom. Tako bodo Vaši prodajni postopki veliko bolj natančni in učinkoviti.

S pomočjo interaktivnih aplikacij, ki jih pripravljamo v sodelovanju z družbo DEVER, boste lahko:

  • Izboljšali kupčevo izkušnjo, saj bodo kupci neposredno doživeli in občutili prostor.
  • Zmanjšali čas prodaje, saj bodo vaše stranke bolje razumele, kaj ponujate.
  • Povečali zaupanje kupcev, saj bodo imele priložnost, da se same neposredno prepričajo o kakovosti nepremičnin v Vaši ponudbi.
  • Povečali konkurenčnost in ugled Vašega podjetja na trgu.

Vse to Vam ponujamo v sodelovanju s programerskim podjetjem DEVER. Stopite v stik z nami in skupaj bomo ustvarili izjemno privlačno virtualno izkušnjo za vaše kupce ter pospešili prodajo nepremičnin.

CARNIOLA NEPREMIČNINE: carniola-nepremicnine.com

DEVER: dever.si

#Slovenija #nepremičnine #novogradnje #prodaja #digitalizacija #3D #agent

INTERACTIVE SOLUTIONS FOR THE SALES OF REAL ESTATE

VIDEO 2

Have you ever thought about selling your real estate in a way that takes buyers into a direct virtual experience?

Even before they are built, you can bring your real estate to life in a 3D world in order to enable Your customers to walk through the apartments as if they were there in reality. Future owners will be able to fully immerse themselves in the space, explore every corner, feel the ambience and imagine their own home. This will make your sales procedures much more accurate and efficient.

With the help of interactive applications, which we prepare in cooperation with DEVER, you will be able to:

– Improved the customer experience of Your customers, as they will directly experience and feel the space.

– Reduced sales time, as Your customers will better understand what You offer.

– Increase the confidence of buyers, as they will have the opportunity to directly see for themselves the quality of the real estate in Your offer.

– Increased the competitiveness and reputation of Your company on the market.

We offer all this in cooperation with the programming company DEVER. Get in touch with us and together we will create an extremely attractive virtual experience for Your buyers and accelerate Your sales.

CARNIOLA REAL ESTATE: carniola-nepremicnine.com

DEVER: dever.si

#Slovenia #realestate #sales #digitalization #3D #agency