Pri nakupu nepremičnine v etažni lastnini je lahko upravnih večstanovanjske stavbe koristen vir informacij glede številnih vprašanj, ki imajo lahko pomemben vpliv na končno investicijo. Predlagamo, da se nanj (preko nepremičninskega posrednika) obrnete predvsem glede naslednjih vprašanj:

1. Pridobite si račune upravnika za zadevno stanovanje.

Naš predlog: vsaj za zadnje pol leta.

Praviloma upravnik izvaja delitev pomembnih skupnih stroškov objekta za posamezna stanovanja, kot so npr. stroški ogrevanja, oskrbe s pitno vodo, ipd. Prav tako je iz računov razvidno breme prispevkov skupni sklad. Na podlagi preteklih računov si lahko dobro okvirno predvidite prihodnje stroške s konkretnim stanovanjem.

2. Pridobite si zapisnike zbora lastnikov.

Naš predlog: vsaj za pretekli dve leti.

S tem dobimo najboljši vpogled nad dejanskih gospodarjenjem z objektom, vključno s planom investirajanja v prihodnje investicije, ki bo v primeru nakupa (tudi) vaš strošek, in okvirno finančno konkstukcijo v tej zvezi.

3. Preverite glede obstoja skupnega zavarovanja in obsega zavarovalnega kritja.

V kolikor je objekt že zavarovan preko upravnika, v izogib nepotrebnim preplačilom najprej preverite, kaj je v objektu že zavarovano.

Naj bo Vaša odločitev za nakup/prodajo stanovanja v etažni lastniki ali druge nepremičnine premišljena in finančno pregledna. Izkoristite možnost brezplačnega strokovnega svetovanja, ki Vam ga ponujamo pri naši nepremičninski agenciji. Stopite v stik z nami in si rezervirajte svoj termin.